×

Taoizm Nedir?

Taoizm Nedir?

Taoizm Nedir? Taoizm dış dünyada bulunan nesnelerin aslında olmadığını savunan felsefi bir görüştür. Bu felsefi görüş milattan önce 6. Yüzyılda Lao-Tse tarafından çıkarılmıştır. Bu felsefi görüşü savunan kişilere göre Taoizm evrendeki düzendir, herşey Tao’da başlar ve Tao’da biter. Herşey Taoizm demektir. Ve evrendeki her şey kendiliğinden oluşmuştur görüşünü savunmaktadırlar. Dünyanın sunmuş olduğu özellikler yaşayan varlığı ölüme, yokluğa götüreceği için bu görüşe yokluk demektir de diyorlar.

Bu görüş şaman geleneklerine kadar dayanmaktadır. Günümüzde hala aktif olarak bu dini görüşe devam eden çok sayıda insan bulunmaktadır. Bu düşüncenin ilah hakkında düşünceleri şu şekildedir: Sessiz, suretsiz,sonsuz, en önce ki varlık, hep var olan, ve kainatın muradıdır şeklinde yorumlanmaktadır. Tao’ya göre bütün varlıklar kendisinden oluşmuştur.

Bu düşüncenin ortaya koyduğu din anlayışı, daha çok metafizik içerikli şeylerin üzerine kurulan bir görüştür. Bu görüşü ortaya çıkaran kurucu Lao-Tse hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Yaşadığı veya yaşamadığı bile kesin bir bilgi değildir. Hakkında çok sayıda bilgi verilen ve efsaneler çıkan bir kişiliktir.

Yorum gönder