×

Naziler ve Büyü (Thule Cemiyeti)

Naziler ve Büyü (Thule Cemiyeti)

Naziler ve Büyü (Thule Cemiyeti) .. Nazi partisinin kurucusu olan Adolf Hitler Almanya’yı ikinci dünya savaşına girmesine sebep olan bir kişiliktir. Adolf Hitler’in inandığı ve savunduğu şey saf bir ırk yaratmaktır. Bu ırkı da dünyanın en üst ırkları haline getirip dünyayı yönetmek gibi bir amacı vardı. Belli bir süre bunu başarabildi diyebiliriz. Naziler ve kara büyüler dendiğinde karşımıza çıkan bir sürü teori çıkmaktadır. Bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış kesin bir şey diyemeyiz. Çıkan teorilere göre Nazi partisi kurucusu olan Adolf Hitler’in kara büyü ve mistisizme oldukça ilgili olduğunu söylemektedirler. Hitler’in kurmuş olduğu Nazi partisinin sembolü olan Gamalı Haç anlamı çok eskilere dayanmaktadır. İyi şans, yaşam, ölüm, güneş sembolleri anlamlarına gelen bu sembol Swastika’dan üremektedir. Swastika’nın kaynağı geçmişten beri bilinmemektedir. Çıkan teorilere göre kaynağın kayıp atlantise kadar dayandığı söylenmektedir. Adolf Hitler’in amacı olan saf ırk yaratmak dünyayı ele geçirmek için kara büyü ile uğraştığını bir çok kişi belirtmiştir. Bu sebepten dolayı evren dışı varlıklarla iletişim halinde olduğunu da söyleyen kişiler vardır.

Adolf Hitler’in bunların yanı sıra gizli ilimlere merak duyduğu ve bunlar hakkında araştırmalar yaptığı da söylenmektedir. Bu araştırmaları yapmak için kendine özel bir araştırma timi de kurduğu bilinmekte. Kanıtlanmasa da söyletinlere göre büyük diktatörün kullandığı alanda 12 tane Budist rahibin cesedinin bulunduğu söyleniyor. Bunlar sadece teori henüz kanıtlanmış bir durumda değil. Adolf hitler konusunda en büyük iddia ise UFO teknolojisini baz alarak kendine bir uzay gemisi yaptırdığı ve bu uzay gemisini kullanarak katıldığı savaşlardan galip olarak çıktığı söylenmektedir.

Thule Cemiyeti

Normal bilgilere göre Thule kuzeyde bulunan bir adaya verilen isimdir. Orta çağda coğrafyacılar tarafından yaşanan dünyanın en üstünde olduğunu ifade etmek için şu terimi kullanmıştır; ‘Ultima Thule’. Thule Cemiyeti 1918 yılında Alman okülist Rudolf von Sebottendorff tarafından Teuton Locası’nın Münih kapısı olarak kurulmuştur. Bu kuruluşun en büyük amacı geçmişte ki Alman ırkını araştırmaktır. Bu cemiyet Thule/Hypeborea adında bir kuzey ülkesinin varlığını savunmaktadır. Fakat henüz öyle bir ülkenin var olduğu kanıtlanmış durumda değildir. Bu cemiyet ismini Atlantis’in efsanevi Thule’den almıştır. Thule’de yaşayan ve büyü ile ilgilenen kişiler üst insan ırkları ile büyü sayesinde bütünleşmişlerdir. Bu düşünce daha önce Ignatius Donnely tarafından söylenmekteydi.

Ignatius Donnely ; Atlantik’ten uzak bir yerde kuzeyde bulunan bir kara parçasının bulunduğunu ve bu ada parçasında Aryan ırkının yaşadağını dile getiriyordu. Bu düşünce sahibi Donnely referans olarak Nazi partsinin sembolü olan Swastika’nın dünya üzerinde ki dağılımını almaktadır. Adolf Hitler’in de bu cemiyete üye olduğuna dair söylentiler mevcuttur. İlerleyen zamanlarda Nazi’ler tarafından ele geçirilen Thule cemiyeti Sebottendorff tarafından hoş karşılanmamıştır. Çıkan bazı teorilerden biri ise bu cemiyetin Adolf Hitler’e gizli güçler verdiği söylenmektedir.

Yorum gönder