×

Tam kan sayımındaki kısaltmalar ne anlama gelir ?

Tam kan sayımındaki kısaltmalar ne anlama gelir ?

Tam kan sayımı ya da hemogram adlı test, sağlık kuruluşlarında en çok istenen testlerden biridir. Tam kan sayımı bazı yerlerde CBC olarak da kısaltılmaktadır. CBC’nin açılımı; “Complete Blood Count” İngilizce kelimeleridir ve Tam Kan Sayımı anlamına gelmektedir. Tam kan sayımı ile kan dolaşımında bulunan hücrelerin sayısı, boyutları, içerikleri ile kan hacmi içindeki oranları gibi tespitler yapılır.  Tam kan sayımında bir tüp içine alınan kandan aynı anda birçok parametreyi içeren bir dizi sonuç elde edilir.

Çeşitli kısaltmalarla ifade edilen bu test sonucundaki ifadelerin ne anlama geldikleri aşağıda açıklanmıştır:

WBC: İngilizce White Blood Cells kelimelerinin kısaltması olan WBC, Türkçe ifade ile “beyaz kan hücreleri” “akyuvar”, veya tıbbi adıyla “lökosit” anlamına gelmektedir. Akyuvarlar; nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil adı verilen hücrelerden oluşur. Bu hücreler aşağıdaki kısaltmalarla ifade edilir.

NEU: Akyuvarlardan nötrofilleri gösteren kısaltmadır.
LYM: Akyuvarlardan lenfositleri gösteren kısaltmadır.

MONO: Akyuvarlardan monositleri gösteren kısaltmadır.

EOS: Akyuvarlardan eozinofilleri gösteren kısaltmadır.

BASO: Akyuvarlardan bazofilleri gösteren kısaltmadır.

RBC: İngilizce “Red Blood Cells” kelimelerinin kısaltması olan RBC, Türkçe ifade ile “kırmızı kan hücreleri”, “alyuvar” veya tıbbi adıyla “eritrosit” anlamına gelmektedir.

HCT: Alyuvarların toplam kan hacmi içindeki oranını belirleyen ölçüye hematokrit denir ve “Hct” kısaltması ile gösterilir.  

HGB: Kırmızı kan hücrelerinde bulunan ve esas olarak oksijeni taşıyan maddeye “hemoglobin” adı verilir ve HGB, HG veya HB gibi kısaltmalarla yazılabilir. Normal hemoglobin miktarı kadın, erkek, çocuk ve yeni doğanda değişiklik gösterebilir.

MCV: Ortalama Alyuvar Hacmi anlamına gelen İngilizce kelimelerin kısaltmasıdır. Alyuvarların ölçütlerinden biridir.  

MCH: Mean Corpuscular Hemoglobin”, İngilizce kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltma “Ortalama Alyuvar Hemoglobini” anlamına gelmektedir. Alyuvarların ölçütlerinden biridir.  

MCHC: “Ortalama Alyuvar Hemoglobin Konsantrasyonu”, alyuvarların ölçütlerinden bir diğeridir. “Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration” İngilizce kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltma olan bu ölçüt, alyuvarlarda bulunan hemoglobin miktarı hakkında bilgi verir.

RDW: Alyuvarların ölçütlerinden biri daha: “Red Cell Distribution Width” İngilizce kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltma, “Alyuvar Dağılım Genişliği” anlamına gelir ve alyuvarların ölçü ve şekillerinde farklılık olup olmadığını gösterir.

PLT: Kan pulcukları da denen trombositler, kan pıhtılaşmasında görev yapan kan hücreleridir. İngilizce karşılığı olan “Platelet” kelimesinin kısaltması ile de bilinir.

MPV: “Ortalama Trombosit Hacmi” anlamına gelen bu kısaltmanın İngilizce karşılığı “Mean Platelet Volume” dur. Trombositlerin büyüklüğü hakkında fikiri verir.

Yorum gönder