×

Astroloji Gezegenleri ve Anlamları

Astroloji Gezegenleri ve Anlamları

Astrolojide, gezegenler bir kişinin sahip olduğu en önemli dürtüleri ve motivasyonları somutlaştırır. Sekiz astroloji gezegeni artı Güneş ve Ay, astrolojik bilginin temel unsurlarıdır. Psişik enerji ve şu ya da bu şekilde ifade ettiğimiz motivasyonlarla bağlantı kurarlar.

Gezegen etkisi

Geleneksel astroloji, gezegenlerin etkisini “yararlı” veya “kötü niyetli” olarak yorumlar. Modern astrolojiye göre ise gezegenler bir insanın ruhunu tüm yönleriyle yansıtır. Örneğin, Satürn’ün doğum haritanız üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir ve kendisini şüpheler çatalı veya aşağılık kompleksi şeklinde gösterebilir. Ama aynı zamanda kişinin hedeflerine ulaşmak için sağlam bir kararlılık anlamına da gelebilir. Bu gezegenin veya başka bir şeyin sunduğu bu enerjiyi bir kişiye nasıl kullandıklarına bağlıdır. Hayatın bazı noktalarında gezegenlerin olumsuz etkilerini, bazılarında olumlu yanlarını hissedebilirler.

Kişisel, sosyal ve kişilerarası gezegenler

  • Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars kişisel gezegenlerdir, çünkü bağlantılı oldukları tüm motivasyonlar doğrudan hissedilir ve kişiye özeldir.
  • Satürn ve Jüpiter sosyal gezegenler olarak adlandırılır çünkü bunlar kişinin sosyal statüsüyle ilgilidir ve kişinin yaşam beklentilerini etkiler.
  • Uranüs, Neptün ve Plüton , kişilerarası gezegenlerdir. Eski astrologlar çıplak gözle görülemedikleri için onları bilmiyorlardı. Bu gezegenler, kendi kendine hizmet çıkarlarının dışında bir eylemde bulunacak ve daha geniş bir resim görecektir. Etkileri, kişiyi değişiklikleri kabul etmeye motive eden harici bir meydan okuma gibidir. Bu gezegenler, kişinin tüm insanlık için ortak olan süreçlere katılımını gösterir.

Astrolojide her gezegenin anlamı

Güneş

Astrolojide Güneş irade, bütünlük ve kendini gerçekleştirme hakkındadır. Güneş, Aslan burcunu ve beşinci astroloji evini yönetir.

Güneş, kişiliğimizin parlamak ve gerçek benliğini göstermek isteyen bölümünü yansıtır. Benzersizlik, önem ve güven duygusunu temsil eder. Kişiliğinizin sürekli büyüyen kısmıdır.

Astrolojide Güneş, hem kadınların hem de erkeklerin sahip olduğu aktif yaratıcılık ve erkeklikle bağlantılıdır. Astrolojik açıdan Güneş, herhangi bir zorlukla cesurca yüzleşme yeteneğini simgeleyen bir Kahramanın arketipini temsil eder

Günümüzde bir kadın, Güneş enerjisini istediği şekilde deneme hakkına sahiptir. Herhangi bir nedenle bir kadın hayatta aktif bir rol üstlenmeyi reddederse, kaçınılmaz olarak güneş enerjisini partnerlerine yansıtacaktır.

Ay

Ay tamamen duygularla, kendini koruma duygusuyla, beslenmeyle, annelikle ve içgüdüyle ilgilidir. Bu astroloji gezegeni, Yengeç burcunu ve dördüncü astroloji evini yönetir.

Hemen hemen her antik kültürde bir Ay tanrıçası vardı. Her aktivite için avantajlı bir ay evresi vardı. Ay olmadan gelgitler ve başka doğal döngü olmazdı. 

Dünya’nın uydusu olan Ay, kendi ışığını parlatmaz, Güneş’in ışığını yansıtır.

Ay, kişinin duygusal durumundan ve etrafındakilere tepki verme şeklinden sorumludur. İnsan ihtiyacını emniyet, emniyet, koruma, verme ve alma, beslemede somutlaştırır. Aidiyet ve kimlik duygusuyla ilgilidir.

Ay ayrıca geleneksel olarak hafıza ile ilişkilendirilir. Yaşadığınız her şey zihninizde saklanır ve bir şekilde hayatınızı etkilemeye devam eder.

Merkür

Astroloji gezegeni Merkür, İkizler ve Başak burçlarının yanı sıra üçüncü astroloji evini yönetir. Merkür ilişkilerle ilgilidir.

Güneş sistemindeki en küçük gezegen ve Güneş’e en yakın olan gezegen. Merkür’ün astrolojik rolü zihin, biliş ve bilinçle ilgilidir. Anlama yeteneğinden, çevrenizdeki dünyayı öğrenme dürtüsünden sorumludur. Bilgi ve beceri kazanmak ve fikirlerinizi başkalarına iletmek için olduğu kadar.

Merkür doğum haritasının neresinde olursa olsun, her zaman merak, beceriklilik, esneklik ve yeni bir şey denemeye hazır olma hakkında söyler. Amacı, içimizdeki çocuğu hayatta tutmaktır.

Venüs

Venüs uyum, güzellik, aşk, evlilik, ortaklık, ilişkiler, seçim, sanat, değerler ve parayla ilgilidir. Boğa ve Terazi burçlarının yanı sıra ikinci ve yedinci evleri yönetir.

Güneş’ten ikinci gezegen olan Venüs, neredeyse Dünya kadar büyüktür. Sabah yıldızı veya akşam yıldızı olarak da bilinir çünkü en çok şafakta veya alacakaranlıkta görünür.

Astrolojide Venüs romantik ilişkilere ve estetik duyarlılığa bağlıdır. Venüs’ten etkilendiğinde, başkalarıyla ilişkilerde uyum sağlamak, hayattan zevk almak için çabalar. 

Venüs doğru seçimlerden sorumludur; kişinin hayatına istikrar getirir. Bir şeye ne kadar değer verirseniz, onun için vermeye o kadar hazır olursunuz. Gezegenin konumu, kendimizi bir şeye feda etmenin bizim için ne kadar kolay ya da zor olduğunu gösteriyor.

Venüs’ün sunduğu nitelikler her yakın ilişki için önemlidir. Eğer yaşadığınız birini seviyor, değer veriyor ve ondan zevk alıyorsanız, Venüs’ün potansiyelini fark etmişsinizdir.

Mars

Mars, Koç ve Akrep burçlarının yanı sıra birinci ve sekizinci evleri yönetir. Astrologlar Mars’ı “küçük talihsizlik gezegeni” olarak adlandırır ve onu savaşlar, ateş ve yıkımla ilişkilendirirdi. Bununla birlikte, gezegen aynı zamanda tüm insanlara özgü kendini koruma içgüdüsünü de bünyesinde barındırıyor. 

Mars hayati bir enerji, motivasyon ve dürtüdür. Çok temel düzeyde, saf fiziksel güçtür. Herhangi bir zorluğu kabul etmenize ve tehlike karşısında kendinizi harekete geçirmenize yardımcı olan tüm itici güçlerden sorumludur

Mars, kişinin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu sağlıklı bencillik geliştirmesi açısından Güneş’e yardımcı olur. Gezegenin enerjisini tam olarak kullandığınızda, daha aktif hale gelir ve daha eksiksiz hissedersiniz.

Jüpiter

Jüpiter; geliştirme, geliştirme, cömertlik, iyimserlik, seyahat, bilim, felsefe ve din ile ilgilidir. Gezegen iki zodyak burcunu yönetiyor: Yay ve Balık, ayrıca dokuzuncu ve on ikinci evi temsil eder.

Güneş sistemindeki en büyük gezegen olan Jüpiter, genellikle “büyük hayırsever” olarak bilinir. Eskiler, refah ve şans getirdiği için Jüpiter’e tapıyorlardı. 

Jüpiter genellikle iyi şansla ilişkilendirilir ve maddi, manevi ve entelektüel büyümeden sorumludur. Dokunduğu her şeyi çoğaltır.  Fakat aşırı hale geldiğinde, ölçüsüzlüğe, yanlış temelli iyimserlik veya savurganlık nedeniyle her şeyi riske atma eğilimine yol açar. 

Satürn

Satürn öz disiplin, düzen, kısıtlama, vicdan, zorluk, azalma, durum, güç, zaman ve yaşlılıkla ilgilidir. Gezegen, Oğlak burcunu ve onuncu evi yönetir.

Satürn, yaşamımızın kaotik olacağı belirli kısıtlamalar getirir. Yapıcı enerjisini bir bilgelik vererek gösterir. Kişinin yaşamdaki yerini bulmasına ve uzun vadeli hedeflere ulaşmak için çalışmasına yardımcı olur. İleriyi planlamanın, organize etmenin, disiplinin ve sebatın değerini anlamanızı sağlar.

Satürn yaşlıları simgeleyebilir. Genellikle kişinin hayatındaki bir baba figürü veya çocukken sizden disiplin talep eden herhangi bir yetişkinle ilişkilendirilir. Çocukların kendi iyilikleri ve güvenlikleri için düzene ve disipline ihtiyaçları vardır. Ama hayatlarında çok fazla varsa, irade ve güvenin gücünü kaybederler ve yakın fikirli ve korkak olabilirler. Çok fazla iç tabu varsa Satürn vicdanınız veya hatta suçluluk duygunuz olabilir.

Uranüs

Uranüs; değişim, yenilik, öngörü, gelecek, iç sesle ilgilidir. Gezegen, Kova burcunu ve on birinci evi yönetir. Güneş’ten yedinci gezegen olan Uranüs size aydınlanma gönderir. Farklı bir içgörü duygusu ve gelecekteki olaylara bir göz atma yeteneği sunar.

Uranüs, vizyonlar ve alametler gönderen ve basiret armağanı veren büyük bir aydınlatıcıdır. Algılayıcıdır ancak tamamen tarafsızdır ve etik sınırlamalardan uzaktır.

Uranüs, Merkür’ün sunduğu enerjinin en yüksek ifadesi gibidir. Zekayı yepyeni bir seviyeye, saf akıl dünyasına getirir ve size yeni bir şey yaratma yeteneği verir. Bu enerji olmadan ilerleme olmaz ama değişimin gerekliliği acı verici olabilir

Neptün

Neptün’ün astroloji gezegeni sezgi, ilham, din, mistisizm, illüzyonlar, hayaller, fanteziler ve ideallerle ilgilidir. Neptün, Balık burcunun ve on ikinci evin burçlarını yönetir.

Güneş’ten sekizinci gezegen olan Neptün, ölçemediğiniz veya algılayamadığınız her şeyle ilgilidir: manevi dünya ve mistisizm. Bu dünyanın dışında olan her şeyle, rüyaların neden oluştuğuyla ilgili. Neptün’ün amacı, fiziksel dünyanın bağlarını kırmak ve malzeme ile ideali birleştirmektir. 

Neptün şairlere, sanatçılara ve müzisyenlere, mentalistlere, mistiklere ve hümanistlere ilham verir. Neptün, Venüs’ün enerjisinin en yüksek ifadesidir. Kişisel sevgiyi kişilerarası hale getirir.

Tüm bunların yanı sıra, Neptün aynı zamanda empati ve artan duyarlılıktan da sorumludur. Neptün’ün güçlü etkisi altındaki insanlar genellikle şifa ve geleneksel tıp için bir hediyeye sahiptir.

Plüton

Plüton bilinçaltı, içgüdü, dönüşüm, arınma ile ilgilidir. Plüton, Akrep burcunu ve sekizinci evi yönetir. Plüton, güneş sistemindeki en küçük gezegendir.

Plüton, gereksiz olan ve gelişmeyi engelleyen her şeyi yok eder. Açgözlülük, kıskançlık, kıskançlık, nefret gibi kişilik özellikleri olabilir. Kişiliğinizin daha karanlık, içgüdüsel yönüyle bir anlaşmaya varmanız için sizi motive eder. Eski kıyafetler gibi büyüdüğümüz nitelikleri yok ederek değişim getiriyor. Ne zaman biri bu tür bir değişiklik bulmaya çalışırsa, acı verici sonuçlarla karşılaşabilir.

Yorum gönder